Valpar

Nästa kull planeras hösten -15 på Deb's Chickasaw  "Mette".
 


  Intresserade kan redan nu höra av sig till Marina på
tel: 0498-50032  mob: 073 64 05 604 eller via mail debskennel@hotmail.se

Viss leveranshjälp kan ordnas.